Nam Mô A Di Ðà Phật !
Kính thưa chư vị đồng tu, Hộ niệm là một phương pháp bất khả tư nghì. Người lâm chung nếu được hộ niệm đúng như lý như pháp đều được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế giới, ít nhất là không bị đoạ vào ba đường ác. Trong những năm gần đây qua các ban hộ niệm chúng ta đã chứng kiến tận mắt nhiều trường họp vãng sanh với thoại tướng bất khả tư nghì.  Thế nhưng vẫn còn rất nhiều người không hiểu rỏ những kiến thức căn bản về hộ niệm, nên đã vô tình phạm nhiều điều cấm kỵ và tạo cho người thân của mình lúc lâm chung mất phần vãng sanh.
Vì thế chúng con sưu tầm những câu hỏi / trả lời của cư sĩ Diệu Âm về Hộ Niệm mong chư vị đồng tu hãy dành ít thời gian đọc những lá thư này chắc chắn vô cùng hửu ích. Nếu còn điều gì chưa rỏ quí đồng tu cũng có thể email cho cư sĩ Diệu Âm địa chỉ :
dieuamucchau@yahoo.com.au


 ~~~ Xin nghe thêm phần "Toạ Ðàm về Hộ Niệm với cư sĩ Diệu Âm ~~~

Kính mời quí đồng tu nghe " Niệm Phật hộ niệm vãng sanh vấn Ðáp " Mp3
(Cư sĩ Diệu Âm trả lời các câu hỏi về hộ niệm)

Sách Khuyên Người Niệm Phật  pdf

Ðịa chỉ Ban Hộ Niệm

Qui Tắc Trợ Niệm  pdf

Ngày

Câu Hỏi - Nội Dung  (Xin nhấn chuột vào để xem)

   
25/09/2008 Người khai thị, thoại tướng..
29/09/2008 Những sơ xuất thông thường khi Hộ Niệm..
07/10/2008 Cơ hội được vãng sanh.?.. 
15/10/2008 Lập Ban Hộ Niệm cũng phải tùy duyên..  
20/10/2008 Coi chừng chó mèo..  
26/10/2008 Khả năng hộ niệm.. 
15/11/2008  Nghi thức càng đơn giản càng dễ Vãng sanh.. 
19/11/2008 Nhanh hay chậm.? . .
20/11/2008 Cách trợ niệm của Tịnh Tông Học Hội..  
23/11/2008 Hộ niệm cả Mẹ lẫn Con.. 
25/11/2008 Hóa giải chướng ngại. .
06/01/2009 Hôn mê..  
29/01/2009 Hộ niệm có cần tụng kinh, đọc chú?.. 
05/03/2009 Nguyện cầu cho đúng..  
09/03/2009 Không được cưỡng bức người bệnh.. . .
10/03/2009 Thân nhân cần biết quy luật Hộ Niệm.. 
01/04/2009 Xác còn ấm nhiều chỗ.. 
09/04/2009 Người hộ niệm phải theo đúng quy luật.. 
14/04/2009 Một chướng ngại thường gặp... 
16/04/2009 Thêm kinh nghiệm hộ niệm... 
27/04/2009 Mấy điểm cần chú ý khi khai thị   ....
28/04/2009 Để làm trưởng ban Hộ Niệm  ....
30/04/2009 Điểm nóng ....
05/05/2009 Hãy niệm Phật, chứ đặt vấn đề làm chi!  .....
10/05/2009 Nghịch duyên hay thuận duyên, đều do mình   .....
31/05/2009 Oan gia  ....
05/06/2009 Hộ Niệm, Kinh luận   ....
23/06/2009   Buông xã, niệm Phật để Vãng Sanh  .....
   
   
   

~~~ Xin nghe thêm phần "Toạ Ðàm về Hộ Niệm với cư sĩ Diệu Âm ~~~

Ngày

Niệm Phật Vấn Ðáp với cư sĩ Diệu Âm (Úc Châu)

   
08/10/2008 Y Pháp Bất Y Nhân...
09/10/2008 Đường tu cần chuyên nhất....
12/10/2008 Gieo duyên qua Âu Châu....
13/10/2008 Cần chọn nơi thích hợp tu hành....
20/10/2008 An nhiên trước bệnh khổ....
15/11/2008 " Niệm Phật Giả Cảm Phật Giả ! "
17/11/2008 Giáo Hạ và Tịnh Môn
19/01/2009 "Nên vận động hộ niệm mới tốt"  - (Mới)     
20/01/2009 Hãy chuẩn bị sự Hộ Niệm  - (Mới)   
28/01/2009 Nhờ Thiện Căn và Phước Đức đầy đủ.  - (Mới)    
05/03/2009 Làm sao giúp người Mỹ niệm Phật ?  - (Mới)  
19/03/2009  Vấn đề niệm Phật gián đoạn  - (Mới)   
31/03/2009 "Hãy quyết một đường đi mới tốt".  - (Mới) 
08/04/2009  Tùy duyên mà niệm Phật.   - (Mới)   
17/04/2009 Quên quá khứ để nhớ Phật niệm Phật.  - (Mới) 
24/04/2009 Nhân-Duyên-Quả báo !!   - (Mới)
28/04/2009 Nguyện thứ 1 và 2 của A-di-đà Phật....
17/05/2009 Thánh Hiệu Đức Phật Giáo Chủ Cõi Tây Phương
(A-mi-đà & A-di-đà)
19/05/2009 Tâm có từ đâu?...
24/05/2009 Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát có được Vãng Sanh Không ?
05/06/2009 Bắt người thân chịu thêm nghiệp!!!
08/06/2009 Âm thanh lạ ...
14/06/2009

Sợ Ma ....

19/06/2009 Cúng giỗ người Vãng Sanh
22/06/2009 Chánh hạnh, trợ hạnh phân minh
08/07/2009

Hào quang của Phật dịu dàng hay chói chang?

16/08/2009

Niệm Phật thành Phiến.!!!

08/07/2009

Hãy rời nghiệp chướng ra!

26/09/2009

Mở gút lần lần!   - (Mới)  

26/09/2009

Hoạ phước do chính mình tạo!  - (Mới)
   

 

www.TinhThuQuan.com