Pháp sư
Tịnh Không
Cư sĩ
Diệu Âm
Các bài
Giảng Khác
Ca nhạc
Phật Giáo
Video Hộ Niệm
Vãng Sanh
Thời khoá
Tụng Niệm
Liên Lạc

Cư Sỉ Diệu Âm (Uc Châu)

Email liên lạc CS Diệu Âm : dieuamucchau@gmail.com
Xin chư vị miễn thăm hỏi, cảm ơn v.v. (Vì CS rất bận) Nếu có việc cần thì hãy email.

Thế giới hộ niệm (2018)
Những buổi hội đàm trực tuyến cùng với cư sĩ Diệu Âm qua Zoom
 

Youtube Video

Quí ĐT muốn tham gia xin vào < đây >

Để hiểu thấu hành đúng pháp Hộ Niệm
Tại Niệm Phật Ðường A Di Ðà, Brisbane Tháng 10, 2017

Kính mời vào xem - download links 

Để hiểu thấu hành đúng pháp Hộ Niệm
(Âu Châu 2017) - CS Diệu Âm

Youtube Video

Files MP3 (rất hay, trọn bộ 68 files)

Melbourne, Australia 2015
Tháng 4 - 2013
 

Kính mời vào xem - download links 

Hộ Niệm Chú Ý (Mới !)
(48 Tọan Đàm)
Tại Niệm Phật Ðường A Di Ðà, Brisbane Tháng 10, 2014

 

Kính mời vào xem - download links 

Khuyên Người Niệm Phật
Tập I, II & III

Những lá thư viết khuyên cha, mẹ, anh chị và các đồng tu khắp nơi.
Cư sĩ Diệu Âm (VN)

 

 Kính mời vào xem - download links 

Khuyên Người Niệm Phật
Tập IV (4)

Những lá thư viết khuyên cha, mẹ, anh chị và các đồng tu khắp nơi.
Cư sĩ Diệu Âm (VN)

 

Kính mời vào xem - download links 

(Trung Tâm Diệu Pháp Âm Thực Hiện)

Hành Theo Ấn Tổ
Tọa đàm tại NPĐ A Di Đà Brisbane, Úc Châu tháng 10 năm 2013

 

Kính mời vào xem - download links 

 Hộ Niệm Là Một Pháp Tu
Cư sĩ DiệuÂm tọa đàm tại NPÐ A Di Ðà (Brisbane Tháng 10 - 2010)

 

Kính mời vào xem - download links 

Vận Động Hộ Niệm
(48 Tọan Đàm)
Tại Niệm Phật Ðường A Di Ðà, Brisbane 2009

 

Kính mời vào xem - download links 

Những sơ suất
có thẻ xảy ra khi hộ niệm

Cư Sĩ DiệuÂm Toạ Ðàm tại NPĐ A Di Đà từ tháng 2 năm 2012

 

Kính mời vào xem - download links 

(Trung Tâm Diệu Pháp Âm Thực Hiện)

Những sơ suất
Của Người Bệnh

Cư Sĩ DiệuÂm Toạ Ðàm tại NPĐ A Di Đà từ tháng năm 2012

 

Kính mời vào xem - download links 

Cẩm Nan Hộ Niệm
Kết tập các bài giảng của H.T Tịnh Không & cư sĩ Diệu Âm
 

Kính mời vào xem - download links 

(Trung Tâm Diệu Pháp Âm Thực Hiện)

Thiện căn, Phước đức & Nhân Duyên
Cư Sĩ DiệuÂm Toạ Ðàm
nhân chuyến đi kết duyên tại Âu Châu
tháng 10 - 2011 & toạ đàm tại NPÐ A Di Ðà

 

Kính mời vào xem - download links 

Hướng Dẩn Khai Thị
Cư Sĩ DiệuÂm Toạ Ðàm Tại NPÐ A Di Ðà
Tháng 7 / 2011
 

Kính mời vào xem - download links 

Khế Lý, Khế Cơ
Cư Sĩ DiệuÂm Toạ Ðàm Tại NPÐ A Di Ðà 12/2010
 

Kính mời vào xem - download links 

Chùa Hoằng Pháp
Ðại Hội Hộ Niệm Toàn Quốc 2010

 

Video_01  |  Video_02

Hộ Niệm Rất Quan Trọng
Cư sĩ DiệuÂm toạn đàm tại NPÐ A Di Ðà (Brisbane 2010),
rất hửu ích khuyến khích đại chúng cùng nghe.

 

 Kính mời vào xem - download links 

Niệm Phật - hộ niệm
vãng sanh - vấn đáp

kết tập cái câu trả lời của CS Diệu Âm

 

Kính mời vào xem - download links 

(Trung Tâm Diệu Pháp Âm Thực Hiện)

Âu Châu 2013
Tháng 7/8 2013

 

Kính mời vào xem - download links 

Âu Châu 2012
Tháng 7/8 2012

 

Kính mời vào xem - download links 

Melbourne, Australia 2013
Tháng 3 - 2013
 

Kính mời vào xem - download links 

Melbourne, Australia 2012
Tháng 3 - 2012

 

  01  | 02  |  03 |   04050607 |

Niêm Phật với cs :  01

Melbourne, Australia 2011
Tháng 3 - 2011

 

  01  | 02  |  03 |   0405

 

Melbourne, Australia 2008
Tháng 3 - 2008
 

Kính mời vào xem - download links 

Melbourne, Australia 2007
Tháng 3 - 2008
 

Kính mời vào xem - download links