Pháp sư
Tịnh Không
Cư sĩ
Diệu Âm
Các bài
Giảng Khác
Ca nhạc
Phật Giáo
Video Hộ Niệm
Vãng Sanh
Thời khoá
Tụng Niệm
Liên Lạc

NPÐ Tịnh Nghiêm

Trang Nhà TịnhThưQuán

11 Reg Chalke Cres
Cairnlea. 3023
Victoria, Australia
Mob :
 61-400-155496

email : tinhthuquan@yahoo.com

Thời khóa cộng tu trên ZOOM (online) Mỗi ngày 3 thời
   
Giờ Niệm Phật (Úc Châu)  Việt Nam  USA (LA) London Canada(Toronto)
Thời 1 - 6.00am - 8.00am 2:00am  - 4:00am 12:pm - 2:00pm 7:pm - 9:00pm 3:00pm - 5:00pm
Thời 2 - 10.00am - 12.00am 6:00am - 8:00am 4:00pm - 6:00PM 11:pm - 1:00am 7:00pm - 9:00pm
Thời 3 - 7.00pm - 9.00pm 3:00pm - 5:00pm 1:00am - 3:00am 8:am - 10:am 4:00am - 6:00am

Đường link vào Zoom
https://zoom.us/j/322369180?pwd=TnVIRVdmbDE4SlFPMXVqeXJUckd2QT09

Meeting ID: 322 369 180
Password: Adidaphat

Quí ĐT có thể vào link dưới đây để xem giờ Úc và nơi quí vị đang sống, bấm vào " add city to time zone", và gỏ thành phố mình đang sống.

Thời 1 : Melbourne 6:00 AM            Thời 2 : Melbourne 10:00 AM           Thời 3 : Melbơurne 7:00 PM