Pháp sư
Tịnh Không
Cư sĩ
Diệu Âm
Các bài
Giảng Khác
Ca nhạc
Phật Giáo
Video Hộ Niệm
Vãng Sanh
Thời khoá
Tụng Niệm
Liên Lạc

NPÐ Tịnh Nghiêm

Trang Nhà TịnhThưQuán

11 Reg Chalke Cres
Cairnlea (Deer Park) 3023
Victoria, Australia
Tel : (03) 8 315 3168
Mob :
 61-400-155496

email : tinhthuquan@yahoo.com

Thời khóa cộng tu hàng tuần vào ngày
Thứ 7 (Saturday) Từ 7.00PM ---> 10.00PM
Chủ Nhật (Sunday) Từ 1.30 PM ---> 5.00 PM

Mỗi tháng có 2 ngày niệm Phật Tinh Tấn (Tịnh Khẩu)
** Mỗi 2 tháng có tổ chức Tam Thời Hệ Niệm **
 

Tam Thời Hệ Niệm kế vào ngày 14 tháng 8, 2016

Mọi chi tiết & ý kiến đóng góp xin email hoặc điện thoại

Chân thành cám ơn