Pháp sư
Tịnh Không
Cư sĩ
Diệu Âm
Các bài
Giảng Khác
Ca nhạc
Phật Giáo
Video Hộ Niệm
Vãng Sanh
Thời khoá
Tụng Niệm
Liên Lạc

Thời khóa cộng tu, Kinh Tụng, Niệm Phật & Sám Văn

MP3

Niệm Phật công cứ (5700 Câu / 1 tiếng)

 

 01

MP3

Niệm Phật Địa Chung & Quán Âm

 

01

MP3

Niệm Phật Địa Chung Pháp sư Ngộ Hạnh (Đi pháp Khí)

 

01

MP3

Niệm Phật Miên Mật (4 Câu) (Tịnh Nghiêm 10/2014)

 

01

MP3

Niệm Phật Nguyên Chất

 

01

MP3

Thời Khoá Cộng Tu NPĐ A Di Đà

 

1. Trống Hội Chúng.
2. Khai lễ.
3. Tán Liên Trì & Kinh A Di Đà.
4. Niệm Phật Miên Mật.
5. Hồi Hướng & Tự Quy.

MP3

Thời Khoá Cộng Tu buổi chiều

(NPĐ A Di Đà)

(theo Máy, có thể tự mở máy tu theo) 

 

Đây là thời khóa tu của NPĐ A-Di-Đà của Diệu Âm mỗi buổi chiều từ 2:00->4:00. Được gọi là Niệm Phật Miên Mật vì từ đầu tới cuối chủ yếu chỉ là niệm Phật liên tục.


Niệm Phật Miên Mật đơn giản, niệm Phật liên tục theo điệu Niệm Phật 4 chữ 4 câu trọn suốt thời gian từ chậm đến nhanh dần. Gồm có:

1/ đảnh lễ Phật 3 lễ (có thể tự khai lễ lấy theo nghi thức của mình)
2/ Mở máy... kinh hành NP khoảng 10 phút. Tiếng mõ và chuông luôn luôn rơi vào nhịp bước chân phải. Nếu đông người thì tiếng khánh đánh vào chữ "Đà", tiếng mõ: "A" và Đà". Nếu chỉ có 1 người tu thì chỉ cần khánh là đủ. (Tất cả đã có máy rồi).
3/ Kinh hành khoảng 10 phút thì lo trở về hàng. Ngồi xuống bắt đầu niệm theo địa chung. (Mõ và địa chung thay phiên giữ nhịp) (45 phút).
4/ Tịnh Niệm 3 phút.
5/ Buông thư 5 phút.
6/ Lạy Phật 108 lạy, theo cùng âm điệu. (Lạy theo tiếng khánh, Câu thấp nhất: Đứng, Câu cao nhất: úp mặt trên bồ đoàn)
7) Nguyện vãng sanh
8) Hồ hướng công đức (có đính kèm)
(Cứ mở máy, nghe tiếng chuông báo và Niệm Phật theo máy. Có những lúc im lặng, đó là lúc tịnh niệm và buông thư, xin đừng nghĩ rằng hết khóa).
Cách tu này do NPĐ Tịnh Nghiêm thực hiện đầu tiên. Rất hay.

Diệu Âm giới thiệu.

>> Xin tải xuống từ đây <<