Pháp sư
Tịnh Không
Cư sĩ
Diệu Âm
Các bài
Giảng Khác
Ca nhạc
Phật Giáo
Video Hộ Niệm
Vãng Sanh
Thời khoá
Tụng Niệm
Liên Lạc

Thời khóa cộng tu, Kinh Tụng, Niệm Phật & Sám Văn

MP3

Thời khoá cộng tu - NPD Liên Hoa Leipzig (Đức Quốc) - 2018

 

Kính mời vào xem - download links 

MP3

Niệm Phật công cứ (5700 Câu / 1 tiếng)

 

 01

MP3

Niệm Phật Địa Chung & Quán Âm

 

01

MP3

Niệm Phật Địa Chung Pháp sư Ngộ Hạnh (Đi pháp Khí)

 

01

MP3

Niệm Phật Miên Mật (4 Câu) (Tịnh Nghiêm 10/2014)

 

01

MP3

Niệm Phật Nguyên Chất

 

01

MP3

 

   
MP3