Pháp sư
Tịnh Không
Thầy
Thích Chân Hiếu
Cư sĩ
Diệu Âm
Các bài
Giảng Khác
Ca nhạc
Phật Giáo
Thời khoá
Tụng Niệm
Liên Lạc  
 
   Các bài pháp mới được cập nhật !

Cộng tu niệm Phật trên ZOOM online - kính mới đại chúng.
Trích đoạn khai thị ngắn của thầy Chân Hiếu đến file 252 (rất hay)  Mới
Thầy Chân Hiếu Đọc Kinh A Di Đà Yếu Giải - Mới
Thế giới hộ niệm - Chương trình trực tuyến với CS Diệu Âm
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm đến Tập 350 .. còn tiếp
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Giảng Lần Thứ 4 (2014, tập 83)    
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa  trọn bộ 600 tập !!!
Kinh Lăng Nghiêm - Quan Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương
 

Kinh Lăng Nghiêm - Thanh Tịnh Minh Hối Chương Đài Loan, năm 1982 
Chuyện Vãng Sanh ViệtNam (Sưu Tập) Mới
Xin Đừng Giết Hại Động Vật - Mới
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (tập 154)-(77AB)  -  Mới (còn tiếp)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Giảng Lần Thứ 4 (2014, tập 27)
Báo Ứng Hiện Đời (Chuyện nhân quả rất hay)
Trích Đoạn Khai Thị Đã Được Cập Nhật Đến số 550
An Sỹ Toàn Thư (Chu An Sỹ)  ( mới cập nhật thêm )


 

tinhthuquan.com

Kính chào quí Chư vị

Chúng con rất mong muốn Website này sẽ phục vụ nhiều người,
nếu quí Chư vị thấy hữu ích, xin giúp giới thiệu đến mọi người gần xa.

Nam Mô A Di Ðà Phật!