Pháp sư
Tịnh Không
Thầy
Thích Chân Hiếu
Cư sĩ
Diệu Âm
Các bài
Giảng Khác
Ca nhạc
Phật Giáo
Thời khoá
Tụng Niệm
Liên Lạc  
 


 

🙏​🙏​🙏​   Nam Mô A Di Đà Phật    🙏​🙏​🙏​

Kính mời chư liên hữu tham gia các buổi cộng tu trên Zoom cùng đạo tràng Tịnh Nghiêm (Melb Úc Châu).

Mỗi ngày có 2 thời cộng tu, riêng Chủ Nhật có thêm thời vào buổi chiều, ngoài ra vào tuần lể cuối của tháng NPĐ sẽ có 2 ngày tu Tinh Tấn (4 thời mỗi ngày)

xin nhấn chuột vào giờ để biết thời gian ở quốc gia của quí vị so với giờ của Úc Châu.

   

  Sáng Trưa Chiều Tối
Từ thứ 2 - thứ 7 6:00 - 8:00 AM - - 19:00 - 21:00 PM
Chủ Nhật 6:00 - 8:00 AM - 14:00 - 17:00 PM 19:00 - 21:00 PM

2 ngày tu tinh tấn

(vào 2 ngày thứ 7 & Chủ Nhật của tuấn cuối mỗi tháng)

6:00 - 8:00 AM 9:00 - 12:00 14:00 - 17:00 PM 18:00 - 21:00 PM

Đường link vào Zoom
https://zoom.us/j/322369180?pwd=TnVIRVdmbDE4SlFPMXVqeXJUckd2QT09

Meeting ID: 322 369 180
Password: Adidaphat

 

tinhthuquan.com

Kính chào quí Chư vị

Chúng con rất mong muốn Website này sẽ phục vụ nhiều người,
nếu quí Chư vị thấy hữu ích, xin giúp giới thiệu đến mọi người gần xa.

Nam Mô A Di Ðà Phật!