Pháp sư
Tịnh Không
Cư sĩ
Diệu Âm
Các bài
Giảng Khác
Ca nhạc
Phật Giáo
Video Hộ Niệm
Vãng Sanh
Thời khoá
Tụng Niệm
Liên Lạc  
 
   Các bài pháp mới được cập nhật !

Lời cảm tạ Phật thất 2019 Leipzig Đức Quốc
Thế giới hộ niệm - Chương trình trực tuyến với CS Diệu Âm
Để hiểu thấu hành đúng pháp Hộ Niệm (file 416),
Mới (còn tiếp) - CS Diệu Âm
Trích đoạn khai thị ngắn của thầy Chân Hiếu (rất hay)  Mới
Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 252 
(Hết)  
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm đến Tập 350 .. còn tiếp
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Giảng Lần Thứ 4 (2014, tập 83)    
Quần Thư Trị yếu - Thầy Thái lể Húc đến tấp 82 còn tiếp !
Người tốt chân thật như pháp  - Thầy Thái lể Húc Tập 40
Kinh Vô Lượng Thọ (CS Vọng Tây) Tập 374 (
Hết)
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa  trọn bộ 600 tập !!!
Kinh Lăng Nghiêm - Quan Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương
 

Kinh Lăng Nghiêm - Thanh Tịnh Minh Hối Chương Đài Loan, năm 1982 
Kinh Lăng Nghiêm - Thanh Tịnh Minh Hối Chương USA năm 1992 
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh giảng Ký đến tập 51 - Hết
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (đến tập 289) Trọn bộ
Chuyện Vãng Sanh ViệtNam (Sưu Tập) Mới
Xin Đừng Giết Hại Động Vật - Mới
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (tập 154)-(77AB)  -  Mới (còn tiếp)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Giảng Lần Thứ 4 (2014, tập 27)
Liễu Phàm Tứ Huấn (năm 2001)
Trọn bộ 20 tập,  rất hay nên nghe !
Báo Ứng Hiện Đời (Chuyện nhân quả rất hay)
Nhạc Phật Giáo -  cập nhật thêm nhiều bài mới !!!
Trích Đoạn Khai Thị Đã Được Cập Nhật Đến số 550
Đệ Tử Quy - Thái Lễ Húc đến tập 40 ( Nên Nghe !) Trọn bộ
An Sỹ Toàn Thư (Chu An Sỹ)  ( mới cập nhật thêm )
Phim hoạt hình " Ký Sự Địa Ngục "
(Youtube)
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Sớ Sao Diễn Nghĩa
(Hết)
 

tinhthuquan.com

Kính chào quí Chư vị

Chúng con rất mong muốn Website này sẽ phục vụ nhiều người,
nếu quí Chư vị thấy hữu ích, xin giúp giới thiệu đến mọi người gần xa.

Nam Mô A Di Ðà Phật!