Trích đoạn khai thi của thầy Thích Chân Hiếu Thời khoá
Tụng Niệm
         

 

 

Nam Mô A Di Đà Phật,

Kính mời chư liên hữu tham gia buổi cộng tu trên Zoom cùng đạo tràng Tịnh Nghiêm (Melbourne Úc Châu).

Mỗi ngày có 2 thời cộng tu, riêng Chủ Nhật có thêm thời vào buổi chiều, ngoài ra vào tuần lể cuối của tháng NPĐ sẽ có 2 ngày tu Tinh Tấn (4 thời mỗi ngày)

xin nhấn chuột vào giờ để biết thời gian ở quốc gia của quí vị so với giờ của Úc Châu.

   

  Sáng Trưa Chiều Tối
Từ thứ 2 - thứ 7 6:00 - 8:00 AM - - 19:00 - 21:00 PM
Chủ Nhật 6:00 - 8:00 AM - 14:00 - 17:00 PM 19:00 - 21:00 PM

2 ngày tu tinh tấn

(vào 2 ngày thứ 7 & Chủ Nhật của tuấn cuối mỗi tháng)

6:00 - 8:00 AM 9:00 - 12:00 14:00 - 17:00 PM 18:00 - 21:00 PM

Đường link vào Zoom
https://zoom.us/j/322369180?pwd=TnVIRVdmbDE4SlFPMXVqeXJUckd2QT09

Meeting ID: 322 369 180
Password: Adidaphat

 

Thời khoá :

 

1. Nghe trích đoạn Khai thị ngắn của Thầy Thích Chân Hiếu.

2. Tụng Kinh A Di Đà (nhanh).

3. Tán Phật (A Di Đà Phật Thân Kim Sắc).

4. Kinh hành Hoặc ngồi xuống Niệm Phật.

 

Thực hành Thập Niệm của Ấn Tổ, 108 câu Phật hiệu đầu tiên cùng niệm với Thầy.
Sau đó niệm theo tiếng mơ, mỗi 10 câu có 1 tiếng khánh, đến 108 câu thầy lại niệm với chúng ta 1 lần, niệm như thế cho đến hết thời Niệm Phật.
Nếu chưa quen Thập niệm, th́ cứ niệm theo tiếng mỏ cũng đươc, quan trọng là
Dùng tâm chí thành niệm Phật như con thơ gọi mẹ.
Chú ư niệm rỏ, nghe rỏ miệng đọc A Di Đà Phật, tâm biết là đang gọi Phật A Di Đà.

 

5. Lễ Phật sám hối (15 Phút).

6. Hồi Hướng công đức.

7. Kết thúc buổi cộng tu.


Mọi ư kiến đóng góp hoăc liện lạc xin gởi email : tinhthuquan@yahoo.com