Pháp sư
Tịnh Không
Cư sĩ
Diệu Âm
Các bài
Giảng Khác
Ca nhạc
Phật Giáo
Trích đoạn khai thi của thầy Thích Chân Hiếu Thời khoá
Tụng Niệm
Liên Lạc

Nam Mô A Di Đà Phật,

Kính mời chư liên hữu tham gia buổi cộng tu trên Zoom cùng đạo tràng Tịnh Nghiêm (Melbourne Úc Châu).

Đường link vào Zoom
https://zoom.us/j/322369180?pwd=TnVIRVdmbDE4SlFPMXVqeXJUckd2QT09

Meeting ID: 322 369 180
Password: Adidaphat

 

Mỗi ngày 2 thời cộng tu :

Giờ Niệm Phật (Úc Châu)  Việt Nam  USA (LA) London Canada(Toronto)
Thời 1 - 6.00am - 8.00am 2:00am  - 4:00am 12:pm - 2:00pm 7:pm - 9:00pm 3:00pm - 5:00pm
Thời 2 - 7.00pm - 9.00pm 3:00pm - 5:00pm 1:00am - 3:00am 8:am - 10:am 4:00am - 6:00am

Quí ĐT có thể vào link dưới đây để xem giờ Úc và nơi quí vị đang sống, bấm vào " add city to time zone", và gỏ thành phố ḿnh đang sống.

Thời 1 : Melbourne 6:00 AM            Thời 2 : Melbơurne 7:00 PM


Mọi ư kiến đóng góp hoăc liện lạc xin gởi email : tinhthuquan@yahoo.com