Pháp sư
Tịnh Không
Cư sĩ
Diệu Âm
Các bài
Giảng Khác
Ca nhạc
Phật Giáo
Trích đoạn khai thi của thầy Thích Chân Hiếu Thời khoá
Tụng Niệm
Liên Lạc

Nam Mô A Di Đà Phật,

Kính mời chư liên hữu tham gia buổi cộng tu trên Zoom cùng đạo tràng Tịnh Nghiêm (Melbourne Úc Châu).

Chúng con thực tập phương pháp niệm Phật "Tâm Niệm Tâm Nghe" từ tổ Ấn Quang qua các bài giảng và chỉ dạy của thầy Thích Chân Hiếu. Thầy cũng dạy thêm cách "điều thân điều tâm" để có thể niệm Phật được lâu mà không mệt. Quí đồng tu có thể vào trang nhà TịnhThưQuán để nghe thêm các bài khai thị về cách niệm Phật của thầy Chân Hiếu.

Mổi ngày 3 thời cộng tu niệm Phật (giờ Úc Châu Melbourne - UTC +10).

Chương tŕnh buổi cộng tu gồm :

1 Nghe khai thị ngắn của thầy Chân Hiếu
2 Tán Phật (A Di Đà Phật thân kim sắc v.v.v)
3 Niệm Phật, (niệm thầm khoảng 70 phút)
4 Niệm Quán Âm, tán kệ văng sanh, lạy Phật sám hối (15 Phút)
5 Hồi hướng công đức
Giờ Niệm Phật (Úc Châu)  Việt Nam  USA (LA) Canada(Toronto)
Thời 1 - 6.00am - 8.00am 3:00am  - 5:00am 1:00pm - 3:00pm 4:00pm - 6:00pm
Thời 2 - 10.00am - 12.00am 7:00am - 9:00am 5:00pm - 7:00PM 8:00pm - 10:00pm
Thời 3 - 7.00pm - 9.00pm 4:00pm - 6:00pm 2:00am - 4:00am 5:00am - 7:00pm

Nếu xài Iphone & Android, Ipad và computer th́ vào Apps store tải "Zoom Cloud Meeting" xuống.
nhấn vào đường link ở dưới th́ có thể vào pḥng.

Đây là đường Link vào Zoom.

Đường link vào Zoom
https://zoom.us/j/322369180?pwd=TnVIRVdmbDE4SlFPMXVqeXJUckd2QT09

Meeting ID: 322 369 180
Password: Adidaphat

Mọi ư kiến đóng góp hoăc liện lạc xin gởi email : tinhthuquan@yahoo.com