Kính thưa chư vị đông tu, v́ bandwidth và resources của server có hạng, chúng con kính xin chư vị đừng download nhiều files cùng một lúc, như vậy nhiều người đều có thể xem và download về mà không bị hạng chế bởi host.

Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng

"V́ Sao Niệm Phật Không Thể Văng Sanh"
Tịnh Tông Học Hội Singapore
 Tháng 5 Năm 1998
Cẩn dịch: Vọng Tây - Thuyết minh: Quảng Tâm
 

      01        


Nếu quí vị không xem được, nên download Codec (phần mềm) cài vào mái sẻ xem được h́nh và tiếng của Pháp Sư.

>>> MP4-Codec Download <<<

 

Tinh Thu Quan - Home