Kính thưa chư vị đông tu, v́ bandwidth và resources của server có hạn, chúng con kính xin chư vị đừng download nhiều files cùng một lúc, như vậy nhiều người đều có thể xem và download về mà không bị hạn chế bởi host.

 

Cư sĩ :Lưu Tố Thanh tự tại văng sanh

Cư sĩ :Lưu Tố Vân kể chuyện Lưu Tố Thanh văng sanh
 Nếu quí vị không xem được, nên download Codec (phần mềm) cài vào mái sẻ xem được h́nh và tiếng của Pháp Sư.

>>> MP4-Codec Download <<<

 

Tinh Thu Quan - Home