"Hỏi đáp trợ niệm khi lâm chung"

Trích lục từ các bài giảng, vấn đáp của pháp sư Tịnh Không về pháp hộ niệm, rất hay và hữu ích. Chúng con kính mong đại chúng cùng nghe để cũng cố ḷng tin và cũng để trang bị hành trang cứu người khi lâm chung.

 

MP3-MP3-MP3

01 02 03 04 05 06 07 08

 

Xem Video online xin vào link dưới đây

http://www.youtube.com/watch?v=-mfQhVDOymg&feature=mfu_in_order&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=1q8CJDVtLiE&feature=mfu_in_order&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=8-sKev069rY&feature=mfu_in_order&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=lwuf58XPjgA&feature=mfu_in_order&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=94OJSV0jUm4&feature=mfu_in_order&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=8lCYtkTQRBA&feature=mfu_in_order&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=ZyPNQhClG0A&feature=mfu_in_order&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=PyfC8BSeTXo&feature=mfu_in_order&list=UL

 

Tinh Thu Quan - Home